baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

 

Szanowni Rodzice,

8 kwietnia 2019 r. rozoczyna się ogólnopolska akcja strajkowa pracowników oświaty - do której również przystępują nauczyciele naszej szkoły.

Wynikiem tego zawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w naszej placówce.
W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się z prośbą do rodziców o zapewnienie opieki swoim dzieciom. 
Jednocześnie informujemy, że w takiej sytuacji pracującym rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 ( wniosek Z-15a). 
W przypadku absolutnej niemożności zapewnienia opieki dziecku przez rodziców lub innych opiekunów, będzie uruchomiona świetlica szkolna dla dzieci do lat 8 /w godzinach od 7.00 do 15.30. /
W razie strajków wydawanie obiadów dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej będzie się odbywać od godziny 12,30 do godziny 13.00.

Informacja dotycząca Egzaminu Gimnazjalnego i Ósmoklasisty podana będzie na stronie Internetowej szkoły i na drzwiach wejściowych do 9 kwietnia 2019.

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Informacje dla nauczycieli:

ORGANIZACJA STRAJKU!
  1. W dniu rozpoczęcia strajku i w każdym następnym dniu strajku należy zgłosić się do komitetu strajkowego( stolik będzie umieszczony w głównym korytarzu), w celu podpisania listy strajkujących i podejmujących pracę. Listę podpisujemy , gdy przychodzimy do pracy i na zakończenie pracy.
  2. Strajkujący przebywa na terenie zakładu pracy w godzinach pracy planowych w danym dniu w miejscu uzgodnionym z dyrektorem przez Komitet Strajkowy- w pokoju nauczycielskim.
  3. Osoby podejmujące pracę , zgodnie z decyzją dyrektora powinny zgłosić sie w poniedziałek 8.04.2019 r o godzinie 8.00 do gabinetu dyrektora.

plakat