baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

Stopka MOST

Naklejka

W dniu 18.11.2021 odbyło się kolejne spotkanie tematyczne w ramach pakietu II projektu „Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania”, tym razem dla nauczycieli z polski i z Niemiec. Ze względu na sytuację epidemiczną na świecie, wymiana tematyczna między szkołą Oberbarnimschule z Eberswalde a Szkołą Podstawową nr 2 w Stargardzie odbyła się online.

Tematem przewodnim spotkania nauczycieli było „Wykorzystanie nowoczesnych technologii i narzędzi IT w procesie nauczania podczas zdalnej edukacji i nauki stacjonarnej”.  Pedagodzy w obu partnerskich szkołach pracowali w czterech grupach, po  pięciu nauczycieli z Niemiec i pięciu z Polski. Każda grupa przygotowała prezentację, a w niej strony internetowe i narzędzia TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne), które szczególnie były pomocne podczas zdalnej edukacji, a które można przenieść obecnie do nauczania stacjonarnego w szkole.

Dwie grupy ze szkoły w Stargardzie zaprezentowały narzędzia i aplikacje  TIK zastosowane na  lekcji języka obcego, biologii, matematyki, chemii i informatyki. Podczas wspólnych, praktycznych działań nauczycieli z partnerskich szkół, wypróbowane zostały strony do tworzenia angażujących ankiet, chmur wyrazowych, komiksów, quizów czy programów do tworzenia escape roomów. Nauczyciele zaprezentowali także efekty oraz przykładowe prace uczniów i nauczycieli, które wykonano przy użyciu przedstawionych narzędzi TIK. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkała się prezentacja szkoły ze Stargardu dotycząca kodowania, robotyki i programowania.  

Nauczyciele z Eberswalde  przedstawili zaś zagadnienia związane z tematem: “Aranżacja tygodnia projektowego w ramach nauczania zdalnego (koncepcja interdyscyplinarna/ międzyprzedmiotowa”. Opisane zostały pomysły i konkretne przykłady do pracy w szkole metodą klasy odwróconej, na przykładzie lekcji języka hiszpańskiego i geografii. Pedagodzy ze Stargardu dowiedzieli się także, jak u naszych zachodnich sąsiadów wyglądała realizacja tzw. "Tygodnia projektowego", który miał miejsce podczas nauki zdalnej. W trakcie spotkania obie strony wyraziły wstępną wolę zorganizowania wspólnego tygodnia projektowego w swoich szkołach. Mógłby on dotyczyć tematu bliskiego młodzieży z obu krajów. 

Spotkanie tematyczne nauczycieli było dla wszystkich bardzo inspirujące. Pokazało model pracy zdalnej, podczas której można jednocześnie zrealizować wiele różnych celów. Nauczyciele obu partnerskich szkół, podzieli się zdobytą wiedzą i nowymi doświadczeniami. Mieli okazję nie tylko rozwijać swoje kompetencje zawodowe i językowe ale też nawiązać nowe znajomości.