baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
§ 11baa. ust.6 W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH W POSTĘPOWANIU

           REKRUTACYJNYM DO PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  • Lista zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z listą przyjętych
  • Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia potwierdzają wolę uczęszczaniaw terminie od 13 – 14 kwietnia 2021r
  • 15.04.2021- zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
lp Nazwisko Imię
1 BAJOR LENA
2 BAŁUT BARTOSZ
3 BUŁAWSKI ERWIN
4 CIEŚLIK NIKOLA
5 DOMINIAK JULIAN
6 DOMINIAK EMILIA
7 DROBIK MICHALINA
8 DRÓŻDŻ HUBERT ALEKS
9 GRONEK MATEUSZ
10 HRYCYK JULIAN
11 IWON ŁUKASZ
12 JAGIEŁŁO MARTYNA
13 JAGIEŁŁO HUBERT
14 JURCZYSZYN ANTONI JAN
15 KOLANY MARTYNA
16 KOWALCZUK KRYSTIAN
17 KRYŚ ANTONINA
18 KUBIĆ NATAN
19 KUROWSKA ZOFIA
20 KURPIK WIKTOR
21 KURPIK ADAM
22 KUT JAKUB
23 LEWICKI MICHAŁ
24 MAJEWSKI WIKTOR
25 MIKOŁAJCZYK SANDRA
26 MURAWA-ZAUSTOWICZ OLIWIER
27 NACKOWICZ EMMET-WOJCIECH
28 NOWAK FILIP
29 NOWICKI GRZEGORZ JERZY
30 OLECHOWICZ DORIAN
31 OLEJNICZAK BRIAN
32 OLEJNIK LENA
33 PASZEK OLIWIA
34 PILIPCZAK PATRYK
35 PINCZEWSKA HANNA MICHALINA
36 ROJKOWSKI FILIP
37 RZEŹNICKA NATALIA
38 SALAMON JULIA LAURA
39 SALSKA LAURA
40 SINGER KUBA
41 STALKA HUBERT
42 STĘPIEŃ  MAJA
43 STĘPKOWSKA MARCELINA
44 SZKOPEK NATAN
45 SZUMIERZ URSZULA
46 WANIAK MAGDALENA
47 WASZAK MILITA
48 WASZKIEWICZ SEBASTIAN
49 WAWRZYNIEC ADAM
50 WIECZOREK FILIP
51 WIECZOREK HANNA MICHALINA
52 WIEJAK DAMIAN
53 WINIARSKA MILENA
54 ZBORTEKOVA NELA AMAYA
55 ZIMNIK AMELIA
56 ŻAK ZOFIA

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do pierwszej klasy proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Druk -potwierdzenia woli zostanie przesłany Państwu na adres mailowy podany we wniosku. W przypadku braku adresu mailowego – druk będzie do pobrania ze strony szkolnej, bądź bezpośrednio dostępny w sekretariacie szkoły.

Druk -potwierdzenia woli - KLIKNIJ i POBIERZ