Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE " KODOWAĆ KAŻDY MOŻE"

Prace konkursowe należy przesłać emailem na adres:

Klasy II-III i Klasy IV Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasy V- VI Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spośród przesłanych skryptów zostanie wybranych 10  z każdej kategorii spełniajacych wszystkie ktyteria.

Jedna szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 skryptów w każdej z kategorii wiekowych (jeden zawodnik może zgłosić tylko jeden skrypt).

Szczegóły konkursu:

Regulamin III Ogólnopolskiego Konkursu "Kodować każdy może"

 1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 48 mgr inż. Iwonę Górską.

Konkurs jest prowadzony pod merytorycznym nadzorem pracowników Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (WI ZUT). WI ZUT posługuje się tytułem „Partner merytoryczny“.

 1. Cele
 • Popularyzacja umiejętności programowania w języku Scratch.
 • Kształtowanie zdolności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu kodowania w języku Scratch.
 • Tworzenie warunków efektywnego współzawodnictwa dla uczniów szkół podstawowych.
 • Integracja środowiska edukatorów kodowania.
 1. Organizacja konkursu:
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z całej Polski.
 • Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych: klasy II-III (organizatorzy dopuszczają udział uczniów klas pierwszych, jednak z zastrzeżeniem o ocenianiu pracy według kryteriów kategorii klas II-III), klasy 4-5 i klasy 6.
 1. Terminy:

Konkurs składa się z dwóch części: eliminacji i finału.

Eliminacje rozgrywane są zdalnie i kończą się 10 stycznia 2018r.

Lista uczestników finału zostanie opublikowana 24 stycznia 2018 na stronie internetowej SP 48, http://www.sp48szczecin.edupage.org w zakładce "Kodować każdy może" ⇒ Wyniki konkursu.

Finał odbędzie się 24 lutego 2018 w siedzibie Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie, ul. Żołnierska 52.

 1. Eliminacje
 • Jedna szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 skryptów w każdej z kategorii wiekowych (jeden zawodnik może zgłosić tylko jeden skrypt).
 • Zadaniem na etapie eliminacji do konkursu „Kodować każdy może” w kategorii klas II- III jest wykonanie animacji komputerowej na temat: „Moja ulubiona postać z książki”- jednominutowa prezentacja postaci.

Skrypty uczniów klas 2-3 oceniane będą według następujących kryteriów:

 • grafika: 0 –10 punktów,
 • dźwięk: 0 –10 punktów,
 • zróżnicowanie (różnorodność zastosowanych bloków): 0 – 10 punktów,
 • estetyka: 0- 10 punktów.

Maksymalna liczba punktów wynosi 40.

 • Zadaniem na etapie eliminacji do konkursu „Kodować każdy może” w kategorii klas IV- V jest wykonanie animacji komputerowej pt. „Duszkiem rysowane - jednominutowa animacja przedstawiająca wybrane polskie wydarzenie historyczne”.

Skrypty uczniów klas czwartych i piątych oceniane będą według następujących kryteriów:

 • grafika: 0 –10 punktów,
 • dźwięk: 0 –10 punktów,
 • zróżnicowanie (różnorodność zastosowanych bloków): 0 – 10 punktów,
 • estetyka: 0- 10 punktów,
 • odporność na błędy: 0- 10 punktów.

Maksymalna liczba punktów wynosi 50.

Wykluczone jest korzystanie z funkcji stemplowania przy tworzeniu animacji. Rysowanie ma wykonywać duszek.

 • Zadaniem na etapie eliminacji do konkursu „Kodować każdy może” w kategorii klas VI jest wykonanie programu edukacyjnego z zakresu historii.  

Skrypty uczniów klas szóstych oceniane będą według następujących kryteriów:

 • grafika: 0 –10 punktów,
 • dźwięk: 0 –10 punktów,
 • zróżnicowanie (różnorodność zastosowanych bloków): 0 – 10 punktów,
 • estetyka: 0- 10 punktów,
 • odporność na błędy: 0- 10 punktów.

Maksymalna liczba punktów wynosi 50.

 • Prace niezgodne z tematem nie podlegają ocenie Komisji.
 • Spośród zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wyłoni 10 finalistów w każdej z kategorii wiekowych. Komisja zastrzega sobie prawo do poszerzenia listy finalistów. Lista finalistów zostanie opublikowana na stronie SP48 w dniu 24 stycznia 2018 roku.
 1. Finał
 • Finał konkursu „Kodować każdy może" zostanie rozegrany 24 lutego 2018 roku (sobota), o godz. 11:00 w budynku Wydziału Informatyki, ul. Żołnierska 52. Szczegółowe informacje będą opublikowane na stronie http://www.sp48szczecin.edupage.org w zakładce "Kodować każdy może" ⇒ Wyniki konkursu.
 • Finał składa się z dwóch części: indywidualnej i zespołowej.
 • Indywidualna rozgrywka finałowa:
  • Indywidualna rozgrywka finałowa dla klas II-III trwa 30 min, dla klas IV-V i VI trwa 45 min i we wszystkich kategoriach wiekowych polega na rozwiązaniu zadań przygotowanych przez Komisję Konkursową.
  • Każdy uczestnik finału pracuje przy swoim stanowisku wyposażonym w odpowiednie narzędzia.
  • W każdej kategorii wiekowej wyłonionych zostanie trzech laureatów.
 • Zespołowa rozgrywka finałowa.
  • Zespoły zostaną wyłonione drogą losowania spośród finalistów konkursu w każdej kategorii wiekowej.
  • Zespoły podczas finału stoczą pojedynek na skrypty.
  • Zwycięski zespół w danej kategorii wiekowej zostanie wyróżniony.
 1. Postanowienia końcowe:
 • Decyzje Komisji są ostateczne.
 • Komisja nie udziela wyjaśnień dotyczących wykonanych prac.