baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

ZARZĄDZENIE

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W STARGARDZIE

z dnia 18.05.2020r.

 w sprawie:   wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  w Stargardzie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników szkoły.

Procedura opracowana w oparciu o przepisy:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780 i 871)
  2. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 15 maja 2020 r.
  3. Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z dnia 15 maja 2020 r.
  4. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół z dnia 15 maja 2020 r.

Pełen tekst zarządzenia: Kliknij Plik PDF 

Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica ucznia klasy I-III  Kliknij Plik Word do edycji    Kliknij Plik PDF

Załącznik nr 2- Harmonogram dezynfekcji i higieny pomieszczeń  Kliknij Plik PDF

Załacznik nr 3-  Wniosek o udział dziecka w zajęciach rewalidacyjnych  Kliknij Plik Word do edycji  Kliknij PDF